Polityka prywatności

I. Administrator Twoich danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest IT9 Ernest Frankowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Kazachska 1 Lok. 48, 02-999 Warszawa, Polska, który przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej jako: Polityka). 

W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres jak również za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@it9.com.pl 

II. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób: 

1. Subskrypcja Użytkownika w formularzu kontaktowym oraz newsletterze 

W celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji Użytkownika w serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz przy zapisie do newslettera. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

2. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług 

W celu informowania o nowych produktach i usługach, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

W celu informowania nowościach, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane, co do których wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Cele analityczne i statystyczne 

W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5. Wykonanie obowiązków prawnych 

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, Administrator będzie przetwarzał dane udostępnione przy rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO). 

6. Obrona przed roszczeniami 

W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

III. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora 

Administrator przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. 

IV. Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych 

Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej polityki Prywatności możesz wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt.I. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingu Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tym celu. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami z pkt.IV Polityki. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

V. Pliki cookies 

1. Administrator udostępniając treści w ramach serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „Sesyjne” (session cookies) oraz „Stałe” (persistent cookies). Cookies „Seryjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;  
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.