Zaplanuj wdrożenie KSeF

Nie jesteś gotowy na KSeF? Z naszą pomocą będziesz!

Kim jesteśmy?

Formularz kontaktowy

Zaufali nam

Jak możemy pomóc?

DEDYKOWANE WORKSHOPS

Warsztaty dla zespołu z zakresu zmian wprowadzonych przez KSeF

IDENTYFIKACJA
RYZYK

Wskazujemy, które procesy i systemy będą wymagać zmian w związku z wprowadzeniem KSeF

PRZEGLĄD
PROCESÓW

Mapujemy procesy wymagające zmian pod kątem wdrożenia KSeF i wskazujemy konieczne zmiany

PRZEGLĄD
ROZWIĄZAŃ

Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań oraz wsparcie w rozmowach z dostawcami

FINALNA REKOMENDACJA

Po przeglądzie dostępnych rozwiązań wskazujemy optymalny wybór rozwiązania

Jak wygląda nasz proces?

1
2
3
4
5
6

Przegląd procesów sprzedażowych i zakupowych oraz wskazanie tych, które będą wymagać zmian w KSeF

Ewentualne mapowanie i udokumentowanie procesów sprzedażowych i zakupowych „as is”

Przedstawienie rekomendacji dotyczących aktualizacji procesów i zaprojektowanie procesów „to be”

Identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz opracowanie wymagań systemowych (w tym zakresie interfejsowania) dla rozwiązań KSeF

Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań oraz ich ocena zgodnie z określonymi w procesie wymogami

Wsparcie w wyborze odpowiedniego rozwiązania i negocjacjach z dostawcami, a także poprowadzenie projektu wdrożeniowego (PM)

1
2
3

Przegląd procesów sprzedażowych i zakupowych oraz wskazanie tych, które będą wymagać zmian w KSeF

Ewentualne mapowanie i udokumentowanie procesów sprzedażowych i zakupowych „as is”

Przedstawienie rekomendacji dotyczących aktualizacji procesów i zaprojektowanie procesów „to be”

4
5
6

Identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz opracowanie wymagań systemowych (w tym zakresie interfejsowania) dla rozwiązań KSeF

Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań oraz ich ocena zgodnie z określonymi w procesie wymogami

Wsparcie w wyborze odpowiedniego rozwiązania i negocjacjach z dostawcami, a także poprowadzenie projektu wdrożeniowego (PM)

1

Przegląd procesów sprzedażowych i zakupowych oraz wskazanie tych, które będą wymagać zmian w KSeF

2

Ewentualne mapowanie i udokumentowanie procesów sprzedażowych i zakupowych „as is”

3

Przedstawienie rekomendacji dotyczących aktualizacji procesów i zaprojektowanie procesów „to be”

4

Identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz opracowanie wymagań systemowych (w tym zakresie interfejsowania) dla rozwiązań KSeF

5

Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań oraz ich ocena zgodnie z określonymi w procesie wymogami

6

Wsparcie w wyborze odpowiedniego rozwiązania i negocjacjach z dostawcami, a także poprowadzenie projektu wdrożeniowego (PM)

Jak wyceniamy projekt?

Na wstępnym etapie współpracy możemy zaproponować krótkie szkolenie z zasad działania KSeF

Zrealizowanie krótkiego warsztatu na temat obecnych procesów sprzedażowych i zakupowych

Krótka analiza otoczenia systemowego i wymagań systemowych wobec przyszłego rozwiązania KSeF

Przygotowanie oferty. Może obejmować część dot. przygotowania procesów do funkcjonowania KSeF oraz część dot. wyboru i wdrożenia rozwiązania KSef

© 2021 IT9 TAX. All Rights Reserved.