Złe długi w PIT i CIT mogą działać dobrze. Kontroluj prawo do KUP i stosuj ulgę podatkową z naszą usługą

Zostaw e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i możliwe kierunki rozwiązań. Wpisując adres e-mail, akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Uwaga Podatniku, dwie ważne wiadomości!

Od 2020 weszły przepisy o obowiązkowej korekcie w podatku dochodowym związanej z niedotrzymanymi terminami płatności w transakcjach handlowych.

Ponadto od 2020 weszły w życie przepisy nakładające nowy obowiązek sprawozdawczy – sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych nazywane potocznie sprawozdaniem (raportem) dot. praktyk płatniczych.

Korekta PIT/CIT:
podejmiesz wyzwanie razem z nami?

01

Na początku współpracy ustalamy z Podatnikiem, w jakiej formie przesyłane będą dane źródłowe: raport należności i raport zobowiązań

02

Następnie dostosowujemy nasze narzędzia analityczne, aby mogły współpracować z plikami źródłowymi Podatnika

03

Importujemy pierwsze raporty otrzymane od Podatnika i identyfikujemy transakcje z opóźnioną więcej niż 90 dni płatnością (całkowitą lub częściową)

04

Sporządzamy i przesyłamy Podatnikowi raport zaległych należności i zobowiązań na potrzeby dokonania przez Klienta korekt rozliczenia CIT w związku z „ulgą na złe długi”

05

Uwzględnione w raporcie transakcje zapisujemy w historii korekt na potrzeby ewentualnego „cofnięcia” korekty CIT w związku z uregulowaniem należności/zobowiązań

06

Kroki 3-5 powtarzamy co miesiąc, wykorzystując budowaną przyrostowo historię korekt CIT

07

Na dzień złożenia przez Podatnika rocznego zeznania CIT wykonujemy dodatkową weryfikację transakcji z poprzedniego roku pod kątem ich ewentualnego opłacenia w roku bieżącym, do dnia składania rocznego zeznania CIT

08

W wyniku dodatkowej weryfikacji sporządzamy i przesyłamy Podatnikowi raport transakcji, w stosunku do których w przeszłości dokonano korekty CIT, a z uwagi na ich opłacenie po zakończeniu roku, lecz przed złożeniem rocznego zeznania CIT, nie mogą znaleźć się w rocznej kalkulacji CIT

Zobacz, jak wygląda proces

Na diagramie przedstawiliśmy linię czasu, na której zobaczysz kamienie milowe świadczenia usługi w ramach pełnego roku podatkowego

Zapisz się na darmowe konsultacje, aby dowiedzieć się więcej!

Zostaw e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i możliwe kierunki rozwiązań. Wpisując adres e-mail akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Kilka słów o nowym obowiązku
sprawozdawczym

Podatnik będzie musiał przekazywać ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdanie o stosowanych przez niego w poprzednim roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nie. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty obejmować ma rok kalendarzowy, tj. miesiące od stycznia do grudnia.

Pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty będzie składane za 2020 rok.

Termin składania sprawozdań za 2020 rok mija 31 stycznia 2021 roku.

Już na początku każdego nowego roku Podatnik będzie musiał zebrać dane finansowe z całego poprzedniego roku, odpowiednio je pogrupować i otrzymanymi wartościami uzupełnić sprawozdanie umieszczone na stronie internetowej Ministra Rozwoju.

Sprawozdanie można złożyć wyłącznie online pod tym adresem: link.

Minister Rozwoju wraz z uruchomieniem usługi online udostępnił również broszurę informacyjną z odpowiedziami na kluczowe pytania związane z nowym sprawozdaniem o zatorach płatniczych. Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę.

Przy okazji wdrażania rozwiązań na potrzeby korekty PIT/CIT związanej z ulgą na złe długi Podatnik z łatwością sporządzi sprawozdanie o praktykach płatniczych. Dane zgromadzone w raportach zobowiązań i należności z łatwością będzie można wykorzystać do uzupełnienia sprawozdania online.

Sprawdź, jak krok po kroku wypełnić sprawozdanie


Złe długi w PIT i CIT

ul. Twarda 2
00-105 Warszawa